Od listopadu 2018 spolupracuji s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT na mapování a průzkumech industriálního dědictví Čech (v oblasti historické elektroenergetiky – trafostanice, elektrárny a rozvodné sítě). Moje činnost spočívá především v doplňování registru industriálních památek.

Celkem jsem přispěl více jak 157 trafostanicemi převážně z okresů Chomutov, Karlovy Vary a Mladá Boleslav. Doplnil jsem rovněž několik dalších zajímavých objektů souvisejících s elektrárenstvím – například objekt zaniklé vodní elektrárny Lomazice, zatopený nechranickou přehradou.

Databáze Výzkumného centra průmyslového dědictví je nesmírně užitečným nástrojem pro výzkum industriálního dědictví. Musím ocenit maximální intuitivnost samotného vkládání do registru VCPD, která mi umožňuje poznávat stavby, o nichž jsem doposud neměl ani tušení.

Na 105 % platí, že co je známé, neupadne v zapomnění. U industriálních památek s krátkou „životností“ a vysokým stupněm ohrožení to platí dvojnásob.

Autorský kolektiv pod vedením Mgr. Pavla Jakubce připravuje publikaci o pojizerské obci Pěnčín v okrese Turnov. Bude se věnovat středověkým, novověkým, moderním a soudobým dějinám obce. Součástí budou i kapitoly o uměleckých a drobných sakrálních památkách v obci, jejích osadách a okolí. Neopomene ani obecní spolky, sport, podnikání nebo význačné rodáky (například osobu Václava Laurina).

Obec Pěnčín se nachází na sychrovském břehu řeky Jizery a jeho osady se rozkládají až k Mohelce. Součástí moderního Pěnčína a jeho osad byly i gravitační vodovody a rozvody elektřiny, jejichž historii a popisu se budu věnovat ve své kapitole. Vydání knihy se předpokládá v roce 2019.