V České republice najdeme na tisíce nádraží, u nichž se ve většině případů dochovaly historické výpravní budovy, často přímo z období výstavby železnice.

Železnice se historicky vyznačovala potřebou častých stavebních úprav – podle intenzity provozu se například často měnila vnitřní dispozice budov nebo četnost okenních a dveřních otvorů. První a druhá světová válka pak měly na svědomí zanedbání údržby výpravních budov či dokonce jejich zničení.

Největší rány starým výpravním budovám ale zasadilo 40 let socialismu – mnohé budovy zchátraly, stanice na nevyužívaných tratích byly ponechány svému osudu a v severních Čechách zmizely v povrchových dolech celé dráhy…

Pokračovat ve čtení »

Za letošní rok se v rámci grantu Historického elektrárenství podařilo zdokumentovat 78 energetických objektů – vodních, naftových, parních a kombinovaných elektráren převážně v Jihočeském kraji a kraji Vysočina.

Průběžně probíhá „plnění“ památkového katalogu (viz například: https://www.pamatkovykatalog.cz/prespolni-elektrarna-franze-haniky-23143962)

Samotná mapa se tak už pomalu „rýsuje“.


Odkazy: