Články se štítkem „Národní památkový ústav“

Mapa zachycuje významné současné i zaniklé elektrárny všech typů v českých krajích – Libereckém, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, na Vysočině, ve Středočeského kraji, v hlavním městě Praha, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji; v přesnosti vymezující jednotlivé identifikované objekty (bylo-li to možné).

Jedná se o druhou definovanou dílčí etapu obsahového plnění mapy, které v období 2018–2023 mělo za úkol postupně zdokumentovat všechny typy elektráren a souvisejících typů energetických staveb na českém území a poskytnout tak základ pro vyhodnocení daného segmentu průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, včetně možných návrhů památkové ochrany.

Pokračovat ve čtení »

Za letošní rok se v rámci grantu Historického elektrárenství podařilo zdokumentovat 78 energetických objektů – vodních, naftových, parních a kombinovaných elektráren převážně v Jihočeském kraji a kraji Vysočina.

Průběžně probíhá „plnění“ památkového katalogu (viz například: https://www.pamatkovykatalog.cz/prespolni-elektrarna-franze-haniky-23143962)

Samotná mapa se tak už pomalu „rýsuje“.


Odkazy: