V oblasti stavebně-historického průzkumu a poradenství nabízím:

  • provádění stavebně historických průzkumů staveb všeho druhu, včetně činžovních a pavlačových domů 
  • poradenství a konzultace k technickým objektům (zejména k industriálním) a k opravám technických staveb, zpracování jejich historického vývoje
  • poradenství a konzultace k technickým neindustriálním vesnickým objektům, opravám lidových staveb, včetně zpracování jejich vývoje
  • dokumentace technologického vybavení technických objektů, fotodokumentace, pasportizace
  • archivní průzkum k technickým objektům a zpracování rešerší
  • přípravy návrhů prohlášení za kulturní památku a návrhu na vyhlášení památkově chráněných území
  • inventarizační průzkumy vybraných technických objektů (vodárny, vodojemy, vodní elektrárny, tovární objekty…)
  • opravy a obnovy historických vodohospodářských zařízení, historických elektrotechnických zařízení *

Máte-li zájem o mé služby, využijte rychlého kontaktního formuláře, nebo mi napište na e-mailovou adresu j.chmelensky@gmail.comVyhovuje-li vám více telefonní kontakt, volejte na číslo: 774 099 662.

Stavebně historické průzkumy provádím i na území hlavního města Prahy, s výjimkou území Pražské památkové rezervace (zde jen po předchozí domluvě).


* U oprav historických elektrotechnických zařízení je možné zařídit provozuschopnost, včetně smluvně zajištěné revize