Mapa zachycuje významné současné i zaniklé elektrárny všech typů v českých krajích – Libereckém, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, na Vysočině, ve Středočeského kraji, v hlavním městě Praha, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji; v přesnosti vymezující jednotlivé identifikované objekty (bylo-li to možné).

Jedná se o druhou definovanou dílčí etapu obsahového plnění mapy, které v období 2018–2023 mělo za úkol postupně zdokumentovat všechny typy elektráren a souvisejících typů energetických staveb na českém území a poskytnout tak základ pro vyhodnocení daného segmentu průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, včetně možných návrhů památkové ochrany.

Pokračovat ve čtení »

V České republice najdeme na tisíce nádraží, u nichž se ve většině případů dochovaly historické výpravní budovy, často přímo z období výstavby železnice.

Železnice se historicky vyznačovala potřebou častých stavebních úprav – podle intenzity provozu se například často měnila vnitřní dispozice budov nebo četnost okenních a dveřních otvorů. První a druhá světová válka pak měly na svědomí zanedbání údržby výpravních budov či dokonce jejich zničení.

Největší rány starým výpravním budovám ale zasadilo 40 let socialismu – mnohé budovy zchátraly, stanice na nevyužívaných tratích byly ponechány svému osudu a v severních Čechách zmizely v povrchových dolech celé dráhy…

Pokračovat ve čtení »