Od dubna 2019 pracuji pro Národní památkový ústav na druhé fázi plošného mapování všech typů historických elektráren v Čechách a jejich zápisu do památkového katalogu NPÚ. Prozatím se mi podařilo prozkoumat oblasti severních Čech a severozápadních Čech, přilehlou část středních Čech a v letošním roce mám před sebou průzkum elektráren západních Čech a severní části Plzeňska (přibližně 80 elektráren).

Za největší pozoruhodnost zatím považuji takřka „intaktně“ dochovaný soubor staveb kadaňských městských elektráren, zahrnující původní vodní elektrárnu Želina, dieselovou elektrárnu Kadaň a nejmladší (bohužel již zbouranou a přehradou Nechranice zatopenou) vodní elektrárnu Lomazice, včetně souboru jejích distribučních trafostanic.Přidat komentář