Články se štítkem „Masarykova zdymadla“

Včera jsem se zúčastnil semináře Labe (pořádaného Národním technickým muzeem v Praze) v Ústí nad Labem, kde jsem přednesl příspěvek věnovaný problematice Masarykových zdymadel na Střekově, svého času největšího vodního díla svého druhu.

Masarykova zdymadla byla postavena v období 1922 až 1936, kdy byly postupně vybudovány zvýšené břehy, přeloženy cesty i železniční tratě a upraveny studny. Poté byl vybudován křídelní uzávěr údolí, následně pomocí kesonování tři hlavní části: obě plavební komory, jezové pole a nakonec vodní elektrárna. Masarykovo zdymadlo slouží jako jediné svému účelu beze změn a velkých rekonstrukcí dodnes.

Dnes jsem prováděl průzkum a dokumentaci Masarykova zdymadla a vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem. Celá stavba je autenticky dochovaná s minimem změn. Z původních prvků bych rád vyzdvihl autentickou strojovnu jezu – Dochovalo se zde šest elektromotorů o výkonu 15 kW.

I ve strojovně vodní elektrárny lze nalézt tři původní Kaplanovy turbíny a tři hydroalternátory výroby ČKD. Dnešní výkon vodní elektrárny je 19,5 MW. Celek je zapsán jako kulturní památka.

Za umožnění průzkumu a poskytnutí materiálů děkuji pracovníkům Povodí Labe a. s. a ČEZ a. s.