Články se štítkem „elektrárny“

Od dubna 2019 pracuji pro Národní památkový ústav na druhé fázi plošného mapování všech typů historických elektráren v Čechách a jejich zápisu do památkového katalogu NPÚ. Výsledkem je mapa s odborným obsahem (prozatím pouze takto „náhledově“).

V letošním roce se mi podařilo prozkoumat a zdokumentovat území Karlovarského a Plzeňského kraje, která budou společným výstupem pro rok 2020. Nejzajímavější objekty představují dochované městské tepelné elektrárny v Mariánských Lázních, Plané a Kraslicích, vodní elektrárna v Lokti a řada dalších.

V Plzeňském kraji stojí za zmínku zejména soubor „protovodních“ elektráren od Františka Křižíka – v Čachrově, Janovicích nad Úhlavou a Bezděkově. Současně pracuji také na dokumentaci Vltavské kaskády.

Od dubna 2019 pracuji pro Národní památkový ústav na druhé fázi plošného mapování všech typů historických elektráren v Čechách a jejich zápisu do památkového katalogu NPÚ. Prozatím se mi podařilo prozkoumat oblasti severních Čech a severozápadních Čech, přilehlou část středních Čech a v letošním roce mám před sebou průzkum elektráren západních Čech a severní části Plzeňska (přibližně 80 elektráren).

Za největší pozoruhodnost zatím považuji takřka „intaktně“ dochovaný soubor staveb kadaňských městských elektráren, zahrnující původní vodní elektrárnu Želina, dieselovou elektrárnu Kadaň a nejmladší (bohužel již zbouranou a přehradou Nechranice zatopenou) vodní elektrárnu Lomazice, včetně souboru jejích distribučních trafostanic.