Autorský tým pod vedením PhDr. Nikolaje Savického PhD. (ve složení: doc. Jan Vlachý PhD., PhDr. Benjamin Frágner PhD., PhDr. Vojtěch Hájek, PhDr. Jiří Chmelenský a Mgr. Simona Nosková) zpracoval publikaci o průmyslovém dědictví z pohledu kulturních dějin.

Kniha „Pencroffův sen, aneb, Průmyslové dědictví v širších souvislostech“ představuje proces industrializace jako dobrodružství ducha, triumf vynalézavosti, oslavu dovednosti a průmyslové dědictví jako jejich stopy. Mimo jiné přináší odpověď na otázky, proč vydavatelé jízdních řádů dali našemu světu souřadnice času a prostoru, co způsobilo, že dosud stojí Eiffelova věž, symbol Světové výstavy 1899 v Paříži před 110 lety téměř odsouzený k demolici, a jak souvisí malé vodní elektrárny na Jizeře s obrovskou spotřebou munice na bojištích první světové války.

Průmyslové dědictví zůstává výmluvným a nenahraditelným svědectvím o kořenech moderní evropské civilizace, které zasluhuje důkladné studium, všestrannou péči a náležitou podporu.

Pro rok 2018 se připravuje pokračování publikace.Přidat komentář