Články se štítkem „průzkumy staveb“

Od listopadu 2018 spolupracuji s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT na mapování a průzkumech industriálního dědictví Čech (v oblasti historické elektroenergetiky – trafostanice, elektrárny a rozvodné sítě). Moje činnost spočívá především v doplňování registru industriálních památek.

Celkem jsem přispěl více jak 157 trafostanicemi převážně z okresů Chomutov, Karlovy Vary a Mladá Boleslav. Doplnil jsem rovněž několik dalších zajímavých objektů souvisejících s elektrárenstvím – například objekt zaniklé vodní elektrárny Lomazice, zatopený nechranickou přehradou.

Databáze Výzkumného centra průmyslového dědictví je nesmírně užitečným nástrojem pro výzkum industriálního dědictví. Musím ocenit maximální intuitivnost samotného vkládání do registru VCPD, která mi umožňuje poznávat stavby, o nichž jsem doposud neměl ani tušení.

Na 105 % platí, že co je známé, neupadne v zapomnění. U industriálních památek s krátkou „životností“ a vysokým stupněm ohrožení to platí dvojnásob.

Dnes jsem prováděl průzkum a dokumentaci Masarykova zdymadla a vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem. Celá stavba je autenticky dochovaná s minimem změn. Z původních prvků bych rád vyzdvihl autentickou strojovnu jezu – Dochovalo se zde šest elektromotorů o výkonu 15 kW.

I ve strojovně vodní elektrárny lze nalézt tři původní Kaplanovy turbíny a tři hydroalternátory výroby ČKD. Dnešní výkon vodní elektrárny je 19,5 MW. Celek je zapsán jako kulturní památka.

Za umožnění průzkumu a poskytnutí materiálů děkuji pracovníkům Povodí Labe a. s. a ČEZ a. s.