Archive for the ‘Průzkumy staveb’ Category

Aktuálně pracuji na vložení výsledků loňského terénního průzkumu do památkového katalogu a souvisejících webových aplikací Národního památkového ústavu.

Redakcím jsem již odevzdal dva odborné články o elektrárenství – jeden bude věnován elektrárenství v Praze a druhý metodice výzkumu elektrárenských památek. A hned jak bude uděleno pokračování grantu pro letošní rok (počátkem dubna), vyrazím opět do terénu prohlížet a dokumentovat památky historického elektrárenství.

Od dubna 2019 pracuji pro Národní památkový ústav na druhé fázi plošného mapování všech typů historických elektráren v Čechách a jejich zápisu do památkového katalogu NPÚ. Výsledkem je mapa s odborným obsahem (prozatím pouze takto „náhledově“).

V letošním roce se mi podařilo prozkoumat a zdokumentovat území Karlovarského a Plzeňského kraje, která budou společným výstupem pro rok 2020. Nejzajímavější objekty představují dochované městské tepelné elektrárny v Mariánských Lázních, Plané a Kraslicích, vodní elektrárna v Lokti a řada dalších.

V Plzeňském kraji stojí za zmínku zejména soubor „protovodních“ elektráren od Františka Křižíka – v Čachrově, Janovicích nad Úhlavou a Bezděkově. Současně pracuji také na dokumentaci Vltavské kaskády.