Archive for the ‘Průzkumy staveb’ Category

Od listopadu 2018 spolupracuji s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT na mapování a průzkumech industriálního dědictví Čech (v oblasti historické elektroenergetiky – trafostanice, elektrárny a rozvodné sítě). Moje činnost spočívá především v doplňování registru industriálních památek.

Celkem jsem přispěl více jak 157 trafostanicemi převážně z okresů Chomutov, Karlovy Vary a Mladá Boleslav. Doplnil jsem rovněž několik dalších zajímavých objektů souvisejících s elektrárenstvím – například objekt zaniklé vodní elektrárny Lomazice, zatopený nechranickou přehradou.

Databáze Výzkumného centra průmyslového dědictví je nesmírně užitečným nástrojem pro výzkum industriálního dědictví. Musím ocenit maximální intuitivnost samotného vkládání do registru VCPD, která mi umožňuje poznávat stavby, o nichž jsem doposud neměl ani tušení.

Na 105 % platí, že co je známé, neupadne v zapomnění. U industriálních památek s krátkou „životností“ a vysokým stupněm ohrožení to platí dvojnásob.

Historická technika těžkého průmyslu v drtivé většině končí ve šrotu, především z důvodu přítomnosti barevných kovů. A technika, která se z nějakého důvodu sešrotování vyhne, zdaleka není v ideálním stavu.

Včera jsem navštívil v Ostravě oblast Dolních Vítkovic, kde se v bývalém areálu dolu Hlubina nachází dochovaná strojovna, která skrývá torzo elektrického těžního stroje opatřeného těžním motorem výroby Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni. Motor je o výkonu 1500 kW, opatřený budičem.